Kişisel web sayfası

E-Posta Adresi ortucu34@gmail.com

Astrolojide Evler

Ana Sayfa » ASTROLOJİ » Astrolojide Evler

Astrolojide Evler

Ev sistemleri, astroloji öğrenirken kafaların karıştığı, mantıklı sağlam bir zemine oturtmakta zorlandığı bir konudur. Bir günün 12 ayrı saat dilimine bölünmesi evleri oluşturmaktadır. Gökyüzünün on iki ye bölümlenmesi ile ortaya çıkan ev sistemleri, geçmişten bugüne gelene kadar farklı sistemler icat edilerek literatüre sokuldu. Bu sistemler arasında en çok kullanılanlar Placidus ile tüm burç ev sistemidir. Genellikle klasik astroloji ile ilgilenenler tüm burç sistemini kullanırlar. Tüm burç sisteminin eski bir yöntem olduğu, sadece zamana dayalı bir bölümlenme  olduğu için kullanışsız olduğunu söyleyen çok sayıda astrolog vardır. Bu astrologlar yaygın olan Placidus gibi zamana ve mekana dayalı ev sistemlerini kullanmayı tercih etmektedirler. Burada göz ardı edinilen nokta ise tüm burç sisteminde ana aksların önemini kaybettiğinin düşünülmesidir. Tüm burç (Whole sign) sistemlerinde diğerlerinde olduğu gibi 4 ana aks olan ASC, MC, DSC, IC noktaları aynıdır. Bu 4 ana aks haritanın ana iskeletini oluşturur. Özellikle ilerletim haritalarında bu aksların hareketleri ve bir gezegen tarafından tetiklenmeleri öngörümde isabetli sonuçlar verir.  Tüm burç ev sistemlerinde evler burçlara göre eşit bölünür. Doğum saatinize ve yerinize göre çıkartılan haritanın Asc si hangi burcu kesiyor ise o ev 1. evdir. Devam eden burçlar sırası ile ev numaraları artarak devam eder ve her ev 30 derecelik bir dilimi tarar. Her bir burç bir ev tarafından kesilir.  Placidus sisteminde ise 1. Ev asc den sonraki dereceden başlar ve 2. evin kestiği yere kadar devam eder.  Bazen bir burcu birden fazla ev girişinin kesmesi, bazen de bir burcu hiçbir evin kesmediği haritalar oluşacaktır.

 2022 yılı 23 aralık tarihinde, oğlak burcunda gerçekleşen yeni ay haritası üzerinde bu iki sistemi ele alalım. Aşağıda aynı harita tüm burç( whole sign) ve placidus olarak açılmıştır.

Placidus sistemi
Tüm burç sistemi(Whole Sign)

Tüm burç sitemine göre açılan harita da asc derecesi 8 derece koç olarak görülüyor. 1. ev alanı ise koç burcunun bütün derecelerini kapsar. 1. ev girişi asc( yükselen) çizgisinden sonra başlamaz. Tüm burç sistemine göre Jüpiter 1. Evde yerleşmektedir. Placidus ile açılan haritaya baktığınızda asc( yükselen) yine aynı şekilde 8 derece koç burcunda. Asc çizgisi 8 derece koçtan başlayarak 18 derece boğaya kadar olan bütün alan 1. ev olarak belirleniyor. Bu durumda  Jüpiter gezegeni placidus a göre 12. evde olarak kabul edilir.  Dolayısı ile hangi ev sistemini kullandığımıza göre yapılacak yorum değişecektir. Böyle bir durumda hangi ev sistemi daha doğru sonucu verecektir?

Placidus mu ? Whole sign mı? Yoksa başka ev sistemi mi?

Evlerin ifade ettiği konularda aşağı yukarı bir uzlaşı vardır. Yani her bir evin anlamları farklı ev sistemlerin de aynıdır. Örneğin 2. ev para, çalışarak elde edilen gelirler, kazançlar, kişinin öz değeri gibi konuları ifade eder. Her iki sistem için de bu aynıdır. Fakat ev çizgilerinin( ana akslar haricinde) nerede başlayıp nerede bittiği, kullanılan ev sistemine göre değişmektedir. Bu durumda hangi evin hangi burç konuları ile ilgili olduğu, ayrıca bir gezegenin bulunduğu pozisyona göre hangi evde yerleştiği değişmektedir. Dolayısı bu yorumlama aşamasında bir karmaşaya sebep olmaktadır.

Örnek placidus haritaya baktığımızda oğlak burcunun 4. Derecesine kadar 9. Ev . 4 derece ile 26 derece arası 10. Ev, 27 derece Oğlak ile Kova burcunun 25 derece arası ile 11. Ev alanı olarak görülüyor. Burada oğlak burcunun 3 eve (9,10,11) yerleştiğini görüyoruz.   

Herhangi bir evin konuları o burcun temaları ve nitelikleri üzerinden değerlendirilir. Örnek haritaya baktığımızda placidus a göre 9. ev hem Yay temaları hem de Oğlak temalarını bir araya getiriyor. 9. ev Yay, kişinin gelişime ve hayatı öğrenmeye hevesli, iyimser bir tavır getirir. 9. Ev Oğlak ise hayat görüşünde, yaşama bakış açısı daha sert ve kuralcı bir yapı verir. Yay değişken nitelikte Oğlak burcu ise öncü niteliktedir. Bu iki farklı yapı bir arada yorumlanabilir ama oldukça esnek, istenilen tarafa doğru çekilebilecek cümlelerden öteye geçmeyecektir. Whole sign sistemde her burç bir eve ait olduğundan örnek harita da 9. Ev Yay teması ve bu burcun değişken niteliği üzerinden yorumlanır. 9. Evin yönetici ise sadece Jüpiter gezegenidir. Halbuki placidus gibi kadranlı sistemlerde evlerin birden fazla yönetici gezegeni olabilmektedir. Yorumu zenginleştirmek önemlidir ama bu laf salatasına dönmemelidir. Çok fazla konuya değinmek, çok olasılık barındıran ortaya karışık bir yoruma neden olacaktır.   Bir haritayı yorumlarken birçok temayı aynı anda olasılıklar çemberine sokmak kafa karışıklığı getirecektir.

Astroloji bilgilerini zamanla, çok fazla harita bakarak bilgileri pekiştirdikten sonra ev sistemleri ve diğer konular anlaşılabilir olacaktır. Belli bir seviye ye geldiğinizde, farklı ev sistemlerini kullananların öngörümlerinin ortak yanlarını olduğunu göreceksiniz ve kendinize en yakın bir sistemi bulacaksınız.

M.Orhan Örtücü 9 Aralık 2023 / İstanbul

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir